سمینار چیست؟ – سمینارتاپ – سمینار خویشتن دوستی(100 ترفند) – زمستان 98

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که سمینار چیست؟ ساحره و جهانگیر، 100 ترفند خویشتن دوستی، سمینار، سمینار آموزشی، سمینار شیمی، سمینار ایران، سمینار کارشناسی ارشد،سمینارتاپ، حمایت از سمینار شما، دانلودکتاب اصول برگزاری سمینار

سمینار کارشناسی ارشد – صفر تا ۱۰۰ تکمیل فرم پایان نامه کارشناسی ارشد

فایل ورد پایان نامه کارشناسی ارشد


مراحل اخذ پایان نامه از تصویب تا دفاع به همراه فرمهای مورد نیاز

توجه:  

۱- در فواصل زمانی ده روزه حتما از اطلاعیه ها و بخشنامه‌های مربوط به پایان نامه اطلاع داشته باشید.

۲- فرمهای قرمز رنگ فقط جهت اطلاع بر روی سایت قرارداده شده است و قابل برداشت نمی باشد.

۳- در نگارش مراحل پایان نامه کارشناسی ارشد، توجه به جامع بودن آن باعث شده است مطالب اندکی طولانی گردد لذا دقت در مطالعه نوشته ها راهگشای بسیاری از مشکلات آتی خواهد بود.

 مرحله اول: گروه آموزشی

۱-۱- لیست اساتید راهنما و مشاورجهت پایان نامه و درصورت امکان ارائه لیست موضوعات پیشنهادی اساتید به گروه آموزشی ارائه دهید.

تذکر:دانشجویان محترمی که استاد/اساتید راهنمای پایان نامه ی خود را ازاساتید خارج از دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می کنند، لازم است بر اساس بخشنامه شماره ۷۳/۳۹۰۵۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ نسبت به کامل کردن فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند و فرم تکمیل شده را همراه با پروپوزال و سایر مدارک به گروه آموزشی تحویل نمایند.

۲-۱- بر اساس بخشنامه شماره ۷۳/۴۱۳۶۴۱ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ و به جهت استفاده ازتخصص و دانش اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در پایان نامه های کارشناسی ارشد، واحد های دانشگاهی موظفند با درخواست کتبی، نسبت به اخذ مجوز از دانشگاه محل استخدام عضو هیات علمی اقدام نمایند.

۳-۱- اگر اساتید انتخابی دانشجو در سامانه کدینگ پایان نامه ها، فاقد کد بودند؛ گروه مربوطه باید فرم درخواست کد از سامانه کدینگ پایان نامه ها را همراه با مدارک ذیل به امور پژوهشی ارسال نماید.

مدارک لازم:

            – جهت دانلود مدارک لازم اینجا را کلیک کنید

-تکمیل فرم پرسشنامه شناسایی و نامنویسی متمرکز مخاطبان (  در صورتی که اساتید راهنما و مشاور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند، لازم است فرم مورد نظر توسط اساتید محترم تکمیل گردد).

تذکر ویژه اساتید محترم :

اساتید محترم می توانند مدارک درخواستی را به آدرس …….. ارسال فرمایند. چنانچه قبلا مدارک را به این دانشگاه ارسال نموده اید، تکرار این امر ضرورتی ندارد.

← مرحله دوم: دانشجو

۱-۲- دانشجو موضوع انتخابی خود را در قالب فرم تایید عنوان پایان نامه(فرم شماره۱) به گروه آموزشی ارائه و در صورتی که تایید شود، مدارک زیر را همراه با فرم تحویل پروپوزال (فرم شماره ۲)به گروه ارائه دهد(بعضی از گروه های آموزشی، تایید عنوان پایان نامه را منوط به ارائه پروپوزال می دانند، لذا خواهشمند است قبلا از هر اقدامی با گروه آموزشی خود هماهنگ کنید)

۲-۲-  فرم پروپوزال (فرم شماره ۳ )(این فرم لازم است با توجه به راهنمای نگارش پروپوزال کامل و سپس به تایید استاد راهنما و مشاور برسد).

۳-۲- فرم الف(فرم شماره ۴) (صفحه اول و دوم را تکمیل کنید و سپس صفحه دوم به تایید استاد راهنما و مشاور برسد).

۴-۲-فرم اعلام آمادگی استاد راهنما و مشاور(فرم شماره ۵ ) را دریافت کنید. (کلیه مشخصات مندرج در فرم باید توسط استاد راهنما و مشاورتکمیل شود)

۵-۲-  فرم تعهد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب اساتید راهنما و مشاور را تکمیل کنید(چنانچه استاد راهنما و مشاور از اساتید خارج از استان…. باشند هزینه ایاب و ذهاب به عهده دانشجو می باشد)

۶-۲-  از گزارش پیشینه پژوهش پیرنت تهیه کنید(این گزارش پس از ثبت اطلاعات پایان نامه در سایت پیشینه پژوهش به ایمیل دانشجو، استاد راهنما، گروه آموزشی و امورپژوهشی فرستاده می شود. جهت دریافت نمونه فرم اینجا و همچنین راهنمای ثبت اطلاعات اینجا را کلیک کنید).

تذکر:

۱- توجه داشته باشیدکه؛ ثبت اطلاعات در سایت پیشینه پژوهش، با ثبت اطلاعات پروپوزال و پایان نامه در سایت ایران داک متفاوت است اگر چه هر دو سامانه متعلق به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است.

۲- در هر دو سایت باید به صورت جداگانه ثبت نام نمایید.

۳- ایمیل گروه های آموزشی و امورپژوهشی دانشگاه، جهت اطلاع و ثبت در سایت پیشینه پژوهش، به شرح ذیل می باشد، لطفا در تایپ ایمیل دقت کافی را مبذول فرمایید.

گروه حقوق

 گروه معماری

 گروه عمران

گروه نقشه برداری

گروه تربیت بدنی

امورپژوهشی

← مرحله سوم: گروه آموزشی

۱-۳- سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اساتید راهنما و مشاور درسایت ثبت پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی را چک کنید.

۲-۳- در شورای تخصصی گروه بررسی پروپوزال انجام می شود و اعلام نتیجه به دانشجو(درصورتی که پروپوزال تایید شود، لازم است، تاریخ صورتجلسه گروه به دانشجو اعلام شود تا دانشجو بتواند پیشنهاد پایان نامه خود را در سایت ایران داک به نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir  ثبت کند) ۳-۳- تکمیل صفحه سوم فرم الف ( تذکر:درج شماره و تاریخ صورتجلسه گروه الزامی می باشد).

۴-۳-  رسید موقت ثبت پیشنهاد پایان نامه در ایران داک(فرم شماره ۶) از دانشجو(نمونه فرم) اخذ می شود.

۵-۳- کلیه مدارک به امور پژوهشی ارسال شود

← مرحله چهارم: امورپژوهشی

۱-۴-   فرم پروپوزال را دریافت کنید ، فرم الف ،رسید موقت ثبت پیشنهاد پایان نامه در ایران داک ، فرم اعلام آمادگی استاد راهنما و مشاور  و در صورتی که انتخاب استاد راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی باشد؛ فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی از گروه لازم است.

۲-۴- طرح کردن پروپوزال در شورای پژوهشی در قالب تکمیل صفحه چهارم فرم الف (نظر شورای پژوهشی دانشگاه).

۳-۴-  در صورتی که پروپوزال تایید شد، دریافت کد  از سامانه کدینگ پایان نامه ها و تایید کد رهگیری ایران داک

۴-۴- حکم برای اساتید راهنما و مشاور صادر می شود

← مرحله پنجم: دانشجو

۱-۵-  فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه (فرم شماره ۷ ) را تکمیل کرده و به گروه آموزشی تحویل دهید(دانشجو لازم است پس از تاریخ تایید پایان نامه خود در گروه، این فرم را هر سه ماه یکبار تا زمان دفاع، تکمیل کرده و به گروه آموزشی تحویل دهد).

۲-۵-  فرم درخواست مجوز دفاع(فرم شماره ۸ ) را تکمیل کنید و سپس تاییدآن توسط اساتید راهنماومشاور، مدیرگروه، آموزش، شهریه و به امور پژوهشی تحویل دهید.

۳-۵- فایل ورد فرم ب (فرم شماره ۲۶) در قالب یک لوح فشرده به امور پژوهشی تحویل دهید. مواردی که باید در نوشتن چکیده به آن توجه کرد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

توجه: به دلیل اینکه بعضی از دانشجویان در ارسال الکترونیکی فایل ورد فرم ب کوتاهی می کنند؛ لذا از تاریخ ۹۳/۰۸/۰۱ مجوز دفاع فقط با ارائه فرمهای شماره ۷، ۸ و لوح فشرده حاوی فایل ورد فرم شماره ۲۶ صادرمی شود.

← مرحله ششم: امور پژوهشی

۱-۶- فرمهای مرحله قبل از دانشجو اخذ می شود وسپس  فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع(فرم شماره ۱۰ ) صادر شده وبه مدیرگروه اعلام می شود.

← مرحله هفتم: گروه آموزشی

۱-۷- اساتید داور داخل و خارج از دانشگاه مشخص و همچنین زمان و مکان جلسه دفاعیه مشخص و درفرم مجوز برگزاری جلسه دفاع ( فرم شماره ۱۰ ) ثبت می گردد و جهت صدور دعوت نامه برای اساتید داور، فرم به معاونت پژوهش و فناوری، ارسال می گردد.

← مرحله هشتم: امورپژوهشی

۱-۸- حکم برای اساتید داور صادر شده و از ایشان برای حضور در جلسه دفاع دعوت به عمل می آید و همچنین زمان و مکان جلسه دفاع به معاونت اداری مالی اعلام می شود.

← مرحله نهم: دانشجو

۱-۹- دعوت نامه اساتید داور را از امورپژوهشی تحویل گرفته و به اساتید ارائه دهید.به همراه پیشنویس پایان نامه، برای مطالعه و بررسی قبل از برگزاری جلسه دفاع.

۲-۹- زمان و مکان دفاع در سطح دانشگاه در قالب فرم اطلاع رسانی اطلاع رسانی می شود،  تهیه اسلاید و تدارکات لازم جلسه دفاع.

← مرحله دهم:دانشجو، گروه آموزشی و امورپژوهشی

۱-۱۰- جلسه دفاع با حضور استادان راهنما، مشاور، داور و نماینده شورای تحصیلات تکمیلی و نماینده شورای پزوهشی برگزار می شود.

← مرحله یازدهم:گروه آموزشی

۱-۱۱- صورتجلسه دفاع(فرم شماره ۱۱) به صورت تایپ شده تنظیم می شود و نمره  تعیین و اصل صورتجلسه و فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره ۱۲) و فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره ۱۳) به امورپژوهشی ارسال می شود.

۲-۱۱-اصلاحات مورد نظر هیات داوران به دانشجو در قالب فرم اعلام اصلاحات پایان نامه(فرم شماره ۱۴) اعلام می شود.

 ← مرحله دوازدهم:دانشجو

 1-12- اقداماتی که قبل از صحافی پایان نامه باید انجام گیرد:

دانشجو لازم است علاوه بر پرینت یک نسخه از پایان نامه، که با توجه به اصلاحات مد نظر هیات داوران مشخص شده است و راهنمای نگارش پایان نامه ، با Word 2007  تایپ کرده، یک لوح فشرده، محتوی فایل ورد پایان نامه را  آماده کرده و در مراجعه به مراجع ذیربط نسبت به امضای فرمها  بر اساس جدول ذیل اقدام نماید.


ردیف نام فرم مراجعی که باید فرم را تایید کنند توضیحات
۱ فرم مجوز تکثیر و مجلد کردن پایان نامه(فرم شماره ۱۹)  ۱-استاد راهنما۲-استاد مشاور۳-داور یا داوران۴-گروه آموزشی۵-امورپژوهشی۶-معاون پژوهشی لوح فشرده حاوی فایل ورد پایان نامه به امورپژوهشی تحویل داده شود
۲ فرم تاییدیه هیات داوران(فرم شماره ۲۰)  ۱-استاد راهنما۲-استاد مشاور۳-داور یا داوران از  فرمهای شماره ۲۰ و ۲۱ به تعداد شش نسخه تهیه و امضاء گردد.از هر فرم یک نسخه به امورپژوهشی تحویل داده وبقیه برای قراردادن در صفحات ابتدایی پایان نامه مجلدشده نگهداری شود
۳ فرم منشور اخلاق پژوهش(فرم شماره ۲۱) ۱-استاد راهنما
۴ فرم  تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه(فرم شماره ۲۲) ۱-استاد راهنما۲-استاد مشاور

 ۲-۱۲- اقداماتی که لازم است بعد از تکمیل فرم شماره۱۹ انجام گیرد  :

۴ نسخه از پایان نامه را صحافی کنید و ۲  لوح فشرده حاوی فایل Word،PDF، داده ها و….. از پایان نامه را آماده کرده و  به مراجع ذیل  در قالب فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره ۲۳) تحویل دهید.

قابل توجه دانشجویان ژئودوزی:اگر دانشجو اطلاعات خود را ازسازمان نقشه برداری دریافت کند علاوه بر چهار نسخه، یک نسخه دیگر از پایان نامه خود را باید تهیه و به سازمان نقشه برداری اهدا کند.

ردیفنام مرجعمدارک تحویلی
۱استاد راهنمایک جلد
۲استاد مشاوریک جلد
۳کتابخانه مرکزی دانشگاهیک جلد + یک لوح فشرده
۴گروه آموزشییک جلد + یک لوح فشرده
۵سازمان نقشه برداری(ویژه دانشجویان ارشدژئودوزی)یک جلد

۳-۱۲- ۱-فرم تعهد تحویل کامل مقاله(فرم شماره ۱۵)(ویژه دانشجویانی که بخواهند مقاله حاصل از پایان نامه خود را جهت دریافت نمره ارائه نماید) یا فرم تعهد عدم ارائه مقاله(فرم شماره۱۶) تکمیل کنید ۲-  فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه(فرم شماره ۱۷) و ۳- فرم تعهد دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایان نامه(فرم شماره۱۸).

تذکر: دانشجویانی که فرم تعهد تحویل کامل مقاله را امضاء می کنند لازم است، پس از مدت زمان تعیین شده مستندات پژوهشی استخراج شده از پایان نامه را به امورپژوهشی ارائه دهند و فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه(فرم شماره ۲۵) را گرفته، سپس آن را به تایید استاد راهنما و مدیر گروه برسانند و برای دریافت نمره مقاله آن را مجددا به امورپژوهشی برگردانند.(لیست مجلات نامعتبر)

۴-۱۲- به سایت ایران داک مجددا مراجعه کرده واطلاعات پایان نامه را ثبت کنید و پرینت رسیدموقت ثبت پایان نامه در ایران داک (فرم شماره ۲۴) را دریافت کنید و به امور پژوهشی(نمونه فرم) تحویل دهید.

تذکر: علاوه بر ثبت اطلاعات پایان نامه، فایل ورد و پی دی اف پایان نامه هم، براساس دستورالعمل سایت ایران داک باید ارسال شود.

۵-۱۲-  فرم ب (فرم شماره ۲۶) را به امور پژوهشی(تمامی موارد فرم باید حتما تایپ شود در ضمن جهت اطلاع از کد پایان نامه خود به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید) تحویل دهید.

← مرحله سیزدهم:امورپژوهشی

۱-۱۳- دریافت کلیه مدارک و فرمها

۲-۱۳- اعلام نمره پایان نامه به معاونت آموزشی

بر اساس بخشنامه مورخ ۹۴/۰۴/۲۷ سازمان مرکزی، دانشگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، لازم است، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، از پایان نامه یا رساله خود حداکثر تا شروع نیمسال اول و دوم سال تحصیلی(هر سال، تقویم آموزشی از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی اعلام می شود) دفاع نمایند تا مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی نشوند.

← مرحله چهاردهم: آموزش    

۱-۱۴- گواهی موقت پایان تحصیلات با توجه به ضوابط صادر می شود.فرم شماره یک کارشناسی ارشد

فرم شماره ۲ کارشناسی ارشد

فرم شماره ۳ کارشناسی ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *