سمینار چیست؟ – سمینارتاپ – سمینار خویشتن دوستی

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که سمینار چیست؟ ساحره و جهانگیر، سمینار، سمینار آموزشی، سمینار شیمی، سمینار ایران، سمینار کارشناسی ارشد،سمینارتاپ، حمایت از سمینار شما دانلودکتاب اصول برگزاری سمینار

تقویم سمینار پزشکی

بر روی نتایج بعدی کلیک کنید | نتایج بعدی عنوان کنفرانس شروع کنفرانس آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله آخرین مهلت اصل مقاله آخرین مهلت ثبت نام ترتیب درج   صعودی  نزولی  

۱. بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی)پزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
برگزار کننده: وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی – تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله پذیرش چکیده: ۱۳۹۹/۹/۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
ثبت نام: ۱۳۹۹/۱/۲۴  

۲. چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

حوزه‌های تحت پوشش: مدیریت پزشکیتئوری و ریاضیاتمهندسی و فناوریعلوم اجتماعیهنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات – مشهد-دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۷/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱۰/۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۶  

۳. کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

حوزه‌های تحت پوشش: مدیریت پزشکیتئوری و ریاضیاتمهندسی و فناوریعلوم اجتماعیهنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد-قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات – مشهد-دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۷/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۱۰/۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  

۴. نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکیانکولوژیزنان و زایمانطب فیزیکی و توانبحشیطب کودکانعلوم پایه پزشکیعلوم عصبیعلوم عصبی (عمومی)روانشناسی عصبی
تاریخ برگزاری: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن علمی اعصاب کودکان ایران – قشم
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۷/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰  

۵. ششمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران

حوزه‌های تحت پوشش: ارتوپدی و بیومکانیکجراحیطب فیزیکی و توانبحشی
تاریخ برگزاری: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران – جزیره کیش (مرکز همایش های بین المللی کیش)
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۳۰  

۶. دهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

حوزه‌های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت
تاریخ برگزاری: ۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۳ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شیراز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۹/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲  

۷. شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

حوزه‌های تحت پوشش: بیماریها
تاریخ برگزاری: ۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن صرع ایران – تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۸/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۲  

۸. اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها

حوزه‌های تحت پوشش: تصویربرداری پزشکیسیاست گذاری سلامتعلوم زیستیفیزیک (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۰ دی ۱۳۹۸ تا ۱۲ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش –
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۸/۳۰
پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۸/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۱۵  

۹. سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاریاورولوژیبیماریهای عفونیزنان و زایمانطب اورژانس
تاریخ برگزاری: ۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز – کرج
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۶/۳۱
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۸/۴
ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۳  

۱۰. چهارمین کنگره بین المللی وچهاردهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

حوزه‌های تحت پوشش: انکولوژی
تاریخ برگزاری: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران – تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۶/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۷/۳۰  

۱۱. کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی)پزشکیمدیریت بیمارستانیمدیریت پزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – اصفهان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۸/۲۵
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۹/۱۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲۵  

۱۲. دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی)پزشکیمیکروب شناسی و ویروس شناسی
تاریخ برگزاری: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران – تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۷/۳۰
ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۲۰  

۱۳. اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

حوزه‌های تحت پوشش: پزشکیارتودنسیدندانپزشکی (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۷/۱۵
ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۵  

۱۴. هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

حوزه‌های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی)پرستاری – زنان و زایمانزنان و زایمان
تاریخ برگزاری: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت – تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۷/۱۹
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۸/۱۸
ثبت نام: ۱۳۹۸/۹/۱۳  

۱۵. بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران

حوزه‌های تحت پوشش: اطلاع رسانی پزشکی
تاریخ برگزاری: ۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۷ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران -انجمن مهندسی پزشکی ایران – تهران- دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۶/۱۵  

۱۶. اولین همایش ملی اختلالات شایع جسمی، روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه

حوزه‌های تحت پوشش: طب کودکان
تاریخ برگزاری: ۳۰ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد – فیروزآباد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۷/۳۰
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۸/۱۵  

۱۷. اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل

حوزه‌های تحت پوشش: مدیریت بیمارستانی
تاریخ برگزاری: ۲۹ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول – علی آباد کتول – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول-دانشکده پزشکی
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۸/۸
نتیجه مقاله: ۱۳۹۸/۸/۱۲  

۱۸. چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

حوزه‌های تحت پوشش: پوست (درماتولوژی)جراحیطب داخلی
تاریخ برگزاری: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی – تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۶/۳۱
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۷/۱۳
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۲۴  

۱۹. بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

حوزه‌های تحت پوشش: اپتومتریچشم پزشکی
تاریخ برگزاری: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده: انجمن چشم پزشکی ایران – مشهد
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش چکیده: ۱۳۹۸/۵/۱۵
نتیجه چکیده: ۱۳۹۸/۷/۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۶/۱۵  

۲۰. یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

حوزه‌های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعهپزشکیحرفه های پزشکی (عمومی)
تاریخ برگزاری: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۴/۳۱
ثبت نام: ۱۳۹۸/۸/۳۰ بر روی نتایج بعدی کلیک کن| نتایج بعدی